BArneKreftOPPfølgingsnettverket, BAKOPP - Bedre helse for barnekreftoverlevere!

 

Kreftbehandling kan føre til varige helseplager, såkalte seneffekter.
Barn i vekst og utvikling er en spesielt sårbar gruppe som forhåpentligvis har et langt liv foran seg, der risikoen for seneffekter øker med alderen.
Behovet er stort for forskningsbaserte anbefalinger for ivaretakelse av denne gruppens helse. Dette er bakgrunnen for BAKOPP-nettverket.
Nettverket er finansiert av Helse Sør-Øst.

 Hovedforskningsområder for BAKOPP:

  • Kartlegging av forekomst og utvikling av langsiktige helseproblemer etter kreftbehandling i barne- og ungdomsalder (seneffekter).
  • Studier av hvordan risikoen for langsiktige helseutfordringene kommuniseres.
  • Studier av helsetjenestetilbud, muligheter for tidlig diagnostikk og intervensjoner for forebygging og behandling av seneffekter.

 

Bilde: Edvard Munch "Solen"