Styringsgruppen i BAKOPP-nettverket

Styringsgruppen koordinerer og overvåker nettverkets aktiviteter, er ansvarlig for nettverkets seminar, formidler forskningsresultater og initierer nye forskningsprosjekter på seneffekter etter barnekreftbehandling.

 

Medlemmer i styringsgruppen:

Ellen Ruud, Leder av BAKOPP, prof. og overlege ved Barnemedisinsk seksjon for kreft og blodsykdommer hos barn, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus og Institutt for Klinisk medisin, Universitetet i Oslo, epost: elruud@ous-hf.no

Arnstein Finset, Prof. Avd. for atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, epost: arnstein.finset@medisin.uio.no 

Bernward Zeller, Overlege ved Barnemedisinsk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken og leder for Kompetansetjenesten for solide svulster hos barn (KSSB), Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet, epost: bzeller@ous-hf.no 

Cecilie E. Kiserud. PhD, Overlege og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet, epost: CKK@ous-hf.no

Jan-Petter Løkken, Brukerrepresentant for Barnekreftforeningen, epost: jan-petter.loekken@hp.com

  

Vitenskapelige ansatte i BAKOPP (2016):

Ellen Ruud, Leder, epost: elruud@ous-hf.no

Hanne C. Lie, PhD, forsker i 80 % stilling, epost: h.c.lie@medisin.uio.no

Anneli Mellblom, PhD, forskningskoordinator i 50 % stilling, epost: anneli.mellblom@medisin.uio.no

Elna Hamilton Larsen, studiesykepleier i 50 % stilling, epost: elnlarse@ous-hf.no

Karin Sylte Hammeren, studiesykepleier i 40 % stilling, epost: b21744@ous-hf.no

 

Kontakt informasjon: bakopp@ous-hf.no

Vi er alltid interessert i henvendelser om forskningssamarbeid!

 

 


 

Fra venstre: Jan-Petter Løkken, Bernward Zeller, Ellen Ruud, Arnstein Finset, Elna Hamilton Larsen, Hanne C. Lie, Finn Wesenberg, Cecilie Kiserud og Karin Sylte Hammeren

 

Finansieringskilde. Helse SørØst, regionale nettverksmidler tildelt fram til august 2018